Cookie och sekretesspolicy

Cookie- och sekretesspolicy på GRAENGE SMBA / DIPCREW

Introduktion
När du besöker vår webbplats samlas information om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll. Om du inte vill att information ska samlas in ska du ta bort dina cookies (se instruktioner) och avstå från vidare användning av webbplatsen. Nedan har vi utarbetat vilken information som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter som har tillgång till dem.

Cookies
Webbplatsen använder "cookies", vilket är en textfil som lagras på din dator, mobil etc. på samma sätt i syfte att känna igen det, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta in annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se instruktionerna: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du tar bort eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

 

individuell information

Generelt
Personlig information är någon form av information som till viss del kan tillskrivas dig. När vi använder vår webbplats samlar vi in ​​och bearbetar en mängd sådana uppgifter. Detta händer till exempel. av alm. Få tillgång till innehåll om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, delta i tävlingar eller undersökningar, registrera dig som användare eller abonnent, annars använda tjänster eller göra inköp via webbplatsen.

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografiska läge och vilka sidor du klickar på (intresserar). I den mån du själv ger uttryckligt samtycke till detta och själv matar in informationen behandlas även följande: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation. Detta kommer vanligtvis att vara i samband med att skapa en inloggning eller inköp.

Sikkerhed
Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med tillämplig lag, inklusive personuppgiftsförordningen och dataskyddslagen.
Din information kommer endast att användas för det syfte för vilken den samlades in och kommer att raderas när detta syfte är uppfyllt eller inte längre relevant.
We have taken technical and organizational measures against the fact that your information is accidentally or illegally deleted, published, lost, impaired or comes to the knowledge of the person, misused or otherwise treated in violation of the law.

ändamål
Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som mest sannolikt är relevanta för dig, för att registrera dina inköp och betalningar, samt för att kunna tillhandahålla de tjänster du har begärt, t.ex. att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod
Informationen hålls för den lag som tillåts och vi tar bort dem när de inte längre är nödvändiga. Perioden beror på informationens art och bakgrunden för lagring. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när informationen raderas.

Upplysande av information
Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klick, geografisk plats, kön och ålderssegment etc. överförs till tredje part i den utsträckning denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter som är inblandade i avsnittet "Cookies" ovan. Informationen används för att rikta reklam.

Dessutom använder vi ett antal tredje parter för att lagra och bearbeta data. Dessa handlar endast om information på vår vägnar och får inte användas för egna ändamål.

Utlämnande av personlig information som namn och e-post etc. kommer endast att ske om du ger ditt samtycke. Vi använder endast databehandlare i EU eller i länder som kan ge din information adekvat skydd.

Insikter och klagomål
Du har rätt att informeras om de personuppgifter vi behandlar om dig i ett standardformat (dataportabilitet). Du kan också invända mot användningen av information när som helst. Du kan också återkalla ditt samtycke för att information om dig ska behandlas. Om den information som behandlas om dig är felaktig har du rätt att korrigera eller radera den. Förfrågningar om detta kan göras till: . Om du skulle vilja klaga på vår behandling av din personliga information, har du också möjlighet att kontakta dataskyddsmyndigheten.
Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du också skicka oss en begäran om detta till e-postadressen ovan.

Publisher
Websitet ägs och publiceras av:

GRAENGE SMBA
Støberivej 29
3000 Helsingör
Telefon: 40553490
e-post: